Проект : Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19Проект : Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19Проект : Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-1030-C01
 

Бенефициент: Промопак ЕООД ЕИК 131199843
 
Обща стойност: 10 000.00 лв., от които…………….……...лв.
европейско и  10 000.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 26.06.2020 г.
Край: 26.09.2020 г.
 

« назад